Obchodní podmínky: ostatní

Obchodní podminky

Všeobecné podmínky

 • - minimální věk 18 let
 • - předložení 1 dokladů totožnosti (OP nebo PAS)
 • - na zapůjčených věcech je zakazané provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání apod.)
 • - nájemce musí souhlasit s podpisem smlouvy o zápujčce a zároveň se zavazuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé. Podpisem smlouvy souhlasí s tím, že si pronajímatel může udělat kopii občanského průkazu nebo pasu
 • - zákazník hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel.

Platební podmínky

 • - cena je dle ceníku
 • - rezervace (e-mail, telefon) 
 • - půjčovné se hradí v hotovosti při zapůjčení.
 • - při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací
 • - při předání některých věcí požadujeme vratnou kauci viz. ceník, která slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na půjčených věcech, způsobených při pronájmu
 • - v případě poškození, ztráty vypůjčených věcí zákazník hradí plnou cenu nebo cenu opravy.

Slevy

 • - Stálým zákazníkům poskytujeme na druhý a každý další pronájem v délce minimálně 7dnů slevu 10% 

Předání a vrácení vypůjčené věci

 • - Půjčovanou věc je možné převzít den předem od 18:00, nebo v den zapůjčení v době od 8.00hod a vrací se v den ukončení pronájmu v době mezi 8.00 – 17.00 hod., případně dle dohody.
 • - vypůjčená věc musí být vrácena v nepoškozeném a čistém stavu, tj. bez nánosu bláta, atd. Pokud bude věc silně znečištěna bude účtováno 300Kč jako poplatek za čištění.
 • - Při předání věci bude vystaven protokol o předání věci a seznamení se s obsluhou. 
 • - při vrácení věci bude provedena prohlídka věci a kontrola zda nedošlo k poškození.

Ostatní

 • - Při poškození věci v rozsahu bránícímu pronájmu, může pronajímatel odstoupit od rezervace.
 • - Smlouva o pronájmu věci k nahlédnutí 

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode